خدمات
_

 خدمات ما

ما چه خدماتی به مشتریان ارائه می دهیم؟

01

گردش ایده

یک فرآیند 9 مرحله ای که از ایده زایی و غربال گری آن آغاز شده و تا بهره برداری تجاری آن را در بر می گیرد.

02

گردش سرمایه

این عمل به وسیله شرکای مالی، صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت مدیریتی از اعضای گروه هدهد زنده رود انجام می شود.

03

همکاری های مشترک

گروه شرکت های ما آمادگی دریافت ایده های نو برای جذب، سرمایه گذاری، سیاست گذاری، راه اندازی و بهره برداری بویژه در صنعت ساختمان را دارد.

04

نوسازی بافت فرسوده

از حوزه‌های اصلی کارآفرینی گروه شرکت‌های هدهد زنده‌رود است و به خاطر اهمیت این موضوع، همواره به دنبال توسعه این حوزه از فعالیت های خود بوده است.

گالری
_

سرای بازآفرینی گنج پنهان

گالری تصاویر

چرا ما ؟
_

چرا انتخاب ما ؟

ارزش های گروه ما

چه ارزش هایی باعث می شود که برای پیاده سازی ایده های خود از گروه شرکت های هدهد زنده رود کمک بگیرید

  • اندیشه جهانی، پیاده سازی بومی
  • به کارگیری روش های خلاقانه
  • ایجاد تفاوت در ارائه خدمات
  • ایجاد فضای کار تیمی
بزرگان
_

نقل قول

بزرگان علم کارآفرینی درمورد این موضوع چه گفته اند

رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش ها و اره حل های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد و کم بهره قبلی کنند.

ژوزف شومپیترپدر علم کارآفرینی

واققعیت این است که هیچ کس نمی خواهد بداند، درمورد طوفانی که به آن گرفتار شدید، صخره هایی که از آن عبور کردید و کوسه هایی که از خوردن شما درماندند. همه چیزی که آن ها می خواهند بدانند این است که آیا قایق را سالم به خانه برگرداندید یا نه؟

آمادیوس موتسارتآهنگساز اتریشی

همکاران
_

شرکت های گروه

شرکت های فعال در مجموعه گروه شرکت های هدهد زنده رود عبارتند از