منابع انسانی

شرکت هدهد زنده رود

 • سینا قائمی
 • فاطمه مرسیگو
 • رضا مهریار
 • محمد امیری
 • مونیکا نادی
 • سروش رستمی

شرکت پارس پی چهلستون

 • اسماعیل توکلی
 • احسان توکلی گارماسه
 • محمد علی زاهدی
 • مسعود سربلوک زاده هرندی
 • مژگان فرهمند
 • شهاب الدین قلمزن
 • سیما مومنی
 • محمدمهدی نجاری کفرانی
 • مرجان کاویانیان

شرکت آبنوس گستر پژواک

 • علیرضا زمانی
 • مهین عصمت شعار
 • سیده الهام یوسفی آذر
 • امین مهریار
 • محمدحسین زمانی
 • مصطفی موسوی زاده
 • امید مهریار
 • حسین کاظمی
 • سامان قلمچی
 • محمدعلی امامی نژاد
 • بهشته اسماعیلی
 • مسعود ظفر عبدالکریم نژاد

شرکت ویرا کنترل کوار

 • آرامیک سیمون
 • لیلیا  امرانیان
 • الهام خوش اخلاق
 • علی صحراگرد
 • امیر حسین سادات منصوری
 • محی الدین  دشتی
 • رضا نیکدوست
 • حسن ازوجی
 • پریناز  طباطبایی
 • یگانه  لباف
 • سعیده دهقانی
 • علی  عبادی
 • احمد دلنا
 • ساناز متین کوشا
 • یاسمین محمودزادگان
 • ساسان پدرامی
 • پیام هاشمی
 • مهرآفرین رحیمی
 • شقایق نقشبند
 • علی  یوسفی
 • نفیسه  ایزدجو
 • علی اسلامی
 • نازگل  مصطفوی نسب
 • محمد غبرائی
 • زید  آدینه
 • آرش  هداوندی
 • مهدی طاهرخانی
 • مونا السادات مصطفی زاده شوشتری
 • بهنام  آریایی
 • فریدون  آدینه